Kursy dla dzieci 7-10 lat Savvy Ed

SE

Język angielski

Kursy dla dzieci 7-10 lat prowadzone metodą Savvy Ed

 poziom_1

Priorytety: komunikacja i nauka czytania

Uczeń kontynuuje naukę języka obcego na bardzo wysokim poziomie. Priorytety to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w CZYTANIU w języku obcym. Obszerny i różnorodny materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners  –  Starters.

  • poziom kontynuujący
  • wiek: 7-8 lat, 1-2 klasa
  • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
  • grupy: do 10 osób

poziom_2

Priorytety: komunikacja i nauka pisania

Uczeń kontynuuje naukę jednocześnie utrwalając poznany wcześniej materiał. Priorytety na tym poziomie to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w PISANIU w języku obcym. Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners  –  Movers (poziom A1 wg Rady Europy).

  • poziom kontynuujący
  • wiek: 8-9 lat, 2-3 klasa
  • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
  • grupy: do 10 osób